SÜREKLİ ZEKA İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SANAYİ, ŞEBEKELER ,TÜKETİM VE ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN DİJİTAL SİSTEMLER, MÜKEMMEL KALITE, NOKTASAL ÇÖZÜM, UÇTAN UCA ,YENİLİKÇİ SİSTEMLER!

Hakkımızda

Elektrik mühendisliği alanında kapsamlı bir eğitim ve deneyime sahip bir yazılım şirketiyiz. Yıllar içinde, çeşitli ölçeklerdeki elektrik projelerinde çalışarak geniş bir bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olduk. Elektrik şebekelerinin karmaşıklığına ve özgünlüğüne hakimiyetimiz var olup, bu alanda rakipsiziz diyebiliriz. Karmaşık elektrik sistemlerinin tasarımı, simülasyonu ve optimize edilmesi konusunda üst düzey bir uzmanlık bilgimiz bulunmaktadır. Veri analizi ve modelleme konusundaki derin bilgimiz, projelerin her aşamasında doğru ve etkili çözümler üretmemizi sağlamaktadır.Yazılım geliştirme konusundaki kuvvetli uzmanlığımız, özellikle elektrik mühendisliği alanında yenilikçi çözümler sunmamızı sağlıyor. Güçlü programlama becerilerimiz sayesinde, özelleştirilmiş yazılım araçları ve uygulamalar geliştirerek, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunuyoruz. Müşterilerle olan etkili iletişimim ve onların ihtiyaçlarını anlama yeteneğimiz, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Sonuç olarak, elektrik yazılım sistemlerindeki uzmanlığım ve yenilikçi yaklaşımım, bizi kendi alanımda en iyisi yapmaktadır. Her projeye tutkuyla yaklaşarak, müşterilerin beklentilerini aşmayı ve mükemmelliği her zaman hedeflemeyi  sürdürüyoruz.

NELER YAPIYORUZ

MÜHENDİSLİK VE ENERJİ EKOSİSTEMİ YAZILIM GELİŞTİRME ALANINDA TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLAN UZMAN EKİPTEN OLUŞMAKTADIR.

Elektrikte Dijital İkiz
Dijital ikiz, elektrik iletimi ve dağıtımı endüstrisinde geleneksel haritalar, şemalar ve basit bilgisayar tabanlı modeller üzerine inşa edilen nispeten yeni bir terimdir. Modern dijital ikiz, yalnızca geleneksel "tek hatlı" ve "üç hatlı" şema ve haritaların "dijital" versiyonunu kapsamaz. Aynı zamanda enerji verilmiş hatların ve ekipmanın ve bunları destekleyen yapıların tam 3 boyutlu (3D) jeo-uzaysal modelini de içerebilir. Örneğin elektrik enerjisi trafo merkezleri, genellikle nispeten küçük bir alana paketlenmiş çok sayıda ekipman, iletken ve kontrol kabloları içerir (bazı trafo merkezleri oldukça büyüktür!). Trafo merkezinin kompakt yapısı, ekipman, çelik yapılar ve iletken bara boruları arasındaki açıklıkların doğru şekilde ölçülmesini güvenilirlik ve işçi güvenliği açısından kritik öneme sahip hale getirir. İstasyondaki her şeyin yüksek doğruluklu 3 boyutlu modelinin, ekipmanların genişletilmesini, kaldırılmasını veya değiştirilmesini planlayan tasarım mühendisleri için son derece yararlıdır.
Kesinti Yönetim Sistemi
Şebekesinin günlük çalışması için kritik öneme sahiptir ve operatörlerin kesinti olaylarını ve diğer kesinti dışı sorunları gidermesine ve bunlara yanıt vermesine olanak tanır. Tipik olarak “normal konfigürasyon” modeli için CBS'ye güvenir ve müşteriden şebekeye doğru bağlantı bilgileri gerektirir. Yakından ilişkili bir raporlama veri tabanı, genellikle sistemdeki her "olay"ın kayıtlarını ve ayrıca tüm müşteri konumları için eksiksiz kesinti geçmişlerini içerir.
Kurumsal Varlık Yönetimi ve Optimizasyonu (EAM) Sistemleri
Elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere birçok endüstri, planlı bakım, onarım ve zaman içinde bu ekipmanın yükseltilmesi de dahil olmak üzere tüm ana ekipmanlarını yönetmek ve takip etmek için bir tür sistem kullanır. Bu veritabanları genellikle model tabanlı mühendislik ve operasyon sistemleri için kritik olan şebeke ekipmanı hakkında önemli ayrıntıları içerir.
Coğrafi Bilgi Sistemi
Hemen hemen her elektrik kuruluşunun artık bir tür CBS'si var ve birçoğu eski kağıt haritaların taranmış ve dijitalleştirilmiş bir versiyonu olarak başladı. CBS genellikle dağıtım sistemindeki tesislerin tamamını veya çoğunu çok yapılandırılmış bir veri tabanında içerir. Pek çok özellik detayını içerebilir (örn. boyut, güç değerleri, voltaj değerleri ve tabii ki coğrafi şebeke koordinatları) ve şebeke elemanlarının birbirine nasıl bağlandığını açıklama açısından kritik öneme sahiptir.
İşgücü Yönetim Sistemi
BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ
YATIRIM YÖNETİM SİSTEMİ
KARBON AYAK İZİ
Müşteri Ölçüm ve Faturalandırma Sistemleri
Müşterinin enerji kullanımı, güç talepleri, sayaç türleri, ücret planları ve çatı üstü güneş enerjisi gibi yerel üretimin varlığı hakkında ayrıntıları içerir.
Otomatik Sayac Okuma Sistemi
TEKNİK VE/VEYA TEKNİK OLMAYAN KAYIPLARIN ÖNLENMESİ
ENERJİ TALEP TAHMİNLEMESİ YÖNETİMİ
ENERJİ ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ
ÖLÇME UYARI HABERLEŞME SİSTEMİ
AYDINLATMA YÖNETİM SİSTEMİ

GELECEĞİMİZ

Dijital İkiz

Dijital ikiz, elektrik endüstrisinde geleneksel haritalar, şemalar ve basit bilgisayar tabanlı modeller üzerine inşa edilen nispeten yeni bir terimdir. Modern dijital ikiz, yalnızca geleneksel "tek hatlı" ve "üç hatlı" şema ve haritaların "dijital" versiyonunu kapsamaz. Aynı zamanda enerji verilmiş hatların ve ekipmanın ve bunları destekleyen yapıların tam 3 boyutlu (3D) jeo-uzaysal modelini de içerebilir. Örneğin elektrik enerjisi trafo merkezleri, genellikle nispeten küçük bir alana paketlenmiş çok sayıda ekipman, iletken ve kontrol kabloları içerir (bazı trafo merkezleri oldukça büyüktür!). Trafo merkezinin kompakt yapısı, ekipman, çelik yapılar ve iletken bara boruları arasındaki açıklıkların doğru şekilde ölçülmesini güvenilirlik ve işçi güvenliği açısından kritik öneme sahip hale getirir. İstasyondaki her şeyin yüksek doğruluklu 3 boyutlu modelinin, ekipmanların genişletilmesini, kaldırılmasını veya değiştirilmesini planlayan tasarım mühendisleri için son derece yararlıdır.

KURUMSAL

Scincefey Arge Yazılım çalışanlarına değer veren, çalışanlarını destekleyen, duyarlı, iş- yaşam dengesine uygun programlar geliştiren, yöneticilerinin stratejik süreçlere hâkim olduğu, saygın, sağduyulu bir şirkettir. İnsan kaynakları politikası; İnsan Kaynakları politikamızın temel hedefi; şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilerek, saygın bir rekabet ortamı oluşturmaya yönelik gerek duyulan; eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir
Scincefey, çalışanlarının ortaya koyduğu değer ile sürekli gelişmeyi önceleyerek, başarıyı amaçlayan bir takım ruhu ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda; müşterilerimize ve toplumumuza kattığımız teknoloji hizmetlerinin değerini sürekli arttırarak, bilişim sektöründe gelişen yeni teknolojileri en kaliteli hizmet, ürün ve çözümlerle sunmak başlıca ilkemizdir. Kurulduğu günden itibaren sektöründe öncü firma olmanın vermiş olduğu sorumlulukla, Enerji Otomasyon sistemleri geliştirmekteyiz.
Günümüzün gereksinimlerini, geleceğin değişen koşullarını ve sektörde yaşanan ilerlemeleri takip ederek etik değerlere bağlı bir anlayış ile bilişim sektörünün önde gelen firmaları arasında yer almaktır. Pazarın etkili tedarikçilerinden biri olarak, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek, yenilikçi ürünleri Dünya ve Türkiye bilişim pazarına sunmaktır. Servis-destek ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız.
Scincefey Arge Yazılım Limited Şirketi (scincefey )olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. SCİNCEFEY olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu olarak yapmaktayız. Değerli site ziyaretçisi bu kapsamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.
Uluslararası ölçekte en ileri teknolojik düzeyde ürünler geliştiren ve üretim yapan bir şirket olmak ,tüm mühendislik faaliyetlerinin azami hassasiyet ve titizlikle bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi, sistem kullanıcılarının isteklerine her zaman öncelik vermek , Alınan geri beslemelerle ürün geliştirme süreçlerinde hızlı ve etkin çözümler sunmak, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin iç içe ele alındığı hiyerarşik bir yapıdan ziyade bilgi eksenli kalite üstünlüğünün sağlanması.